Thầy cô giáo trường TH Tây Thuận tham gia hiến máu nhân đạo năm 2017.