TRƯỜNG TH TÂY THUẬN THAM GIA GIẢI BÓNG CHUYỀN NỮ NGÀNH GIÁO DỤC TÂY SƠN NĂM 2017
TRƯỜNG TH TÂY THUẬN THAM GIA GIẢI BÓNG CHUYỀN NỮ NGÀNH GIÁO DỤC TÂY SƠN NĂM 2017

BÀN TAY CÔ GIÁO

       ( Tặng các cô giáo trường TH Tây Thuận)

Bàn tay cô cầm phấn

Bàn tay cô chăm con

Nhưng cô vẫn dành tặng

Tình yêu quả bóng tròn.

Mai này đi lên non

Mai này đi xuống biển

Lòng tôi luôn xao xuyến

Những tháng ngày yêu thương.